Paletten

90x90 cm Kr 5800 sentrert, men samtidig vidtfavnende lys.

Fri flyt

Måken flyter fritt mellom hav og himmel. 120x100 cm Kr 7000

Voktersken og havna

40x100 cm Kr 5200 Skulpturen passer på i Sonskilen

Opptur

80x80 cm Kr 5200

I fjellmyr

80x40 cm Kr 3500

Bak blåner

Fjellheimen vår 60x60 cm kr 4000

Gjenskinn

120x100 cm Kr 7000 Måtte bare formidle lyset. Beroligende å se på.